tirelebeniMacro

zor olanı başardık!

eklentimiz sayesinde coreldraw içerisinde tek bir tuşla birçok yazı alanını hatasız, yazı stilleri ve renkleri bozulmadan ve hızlıca tireleyebileceksiniz.

Hangi CorelDRAW sürümleri ile uyumlu?

tirelebeni macrosu, CorelDRAW X3 ve X8 arasındaki tüm sürümleri ile uyumlu çalışmaktadır.
Eklenti Basic dilinde yazılmış olup Corel'in temel komutlarına hitap etmektedir. Bu nedenle Corel'in daha sonra çıkacak olan sürümleri ile de %90 uyumlu olacağı kanaatindeyiz. Olur da macro yeni çıkacak olan sürüm ile uyuşum sağlanmaz ise, tüm lisans sahiplerine otomatik olarak yeni sürümle uyumlu tirelebeni macrosunu ücretsiz olarak gönderme garantisi veriyoruz.

Demo sürümü mevcut mu?

Maalesef demo sürümü mevcut değil. tirelebeni.com sitesini yaptığımız için demo sürümüne gerek duymadık. Bu macronun tirelebeni.com'dan farklarını sıralarsak;
1- Yazı stillerinin ve renklerinin bozulmadan tirelenebilmesi
2- Sadece bir tuş ile tüm metinlerin tirelenebilmesi
3- CorelDraw ile komplike çalışabilmesi
4- İnternete ihtiyaç duymaması ve oldukça zaman kazandırabilmesi
vb...

Nasıl kullanılır?

Kullanımı oldukça basit. tirelebeni.gms macrosunu yükledikten sonra CorelDRAW içerisinde tireleme macrosuna kısayol atanabilir veya button oluşturulabilir. Daha sonra tireleme işlemi yapılacağı zaman dileyen kısayol tuşlarıyla, dileyen de oluşturduğu buttona tıklayarak tireleme işlemini gerçekleştirebilir.

Macronun tirelediği zor kelimelerden oluşan örnek metin:

Gün-lük ha-ya-tı-mız-dan çık-ma-ya baş-la-yan ke-li-me-ler o ka-dar çok ki. Tah-sil gör-müş (oku-muş/eği-tim-li) ki-şi-ler bi-le bu ke-li-me-le-rin an-la-mı-nı bil-mi-yor. An-ket Ke-li-me-le-ri: Müs-tak-bel, müs-tah-dem, müt-te-fik, mu-ta-bık, mü-na-za-ra, mü-na-ka-şa, mü-ba-de-le, mu-va-ze-ne, mu-ka-ye-se, mü-za-ke-re, mü-te-vel-lit, te-vek-ke-li, is-tik-bal, is-tik-lâl, is-tir-ham, mu-ka-ve-met... De-ğer-li bü-yük-le-ri-mi-zin ha-zi-ne-le-rin-de-ki ke-li-me-le-ri Özel-lik-le Kul-lan-ma-la-rı-nı ve ye-ni ne-si-le ak-tar-mak için ya-zı-la-rı-nı do-lay-lı bir fır-sat ola-rak kul-lan-ma-la-rı-nı is-tir-ham edi-yo-rum. Say-gı-la-rım-la...

Kelimelerin başındaki ilk sesli karakterden tirelenmesini engelledik. Çünkü birçok grafiker bunun bilincinde ki ilk harften tirelemek okuyucuyu oldukça yormakta. Bu nedenle yukarıdaki metinde bulunan özellikle kelimesi, "Ö-zel-lik-le" olarak tirelenmek yerine "Özel-lik-le" olarak tirelendi.

Program bana nasıl ulaştırılacak?

Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra macro, lisans numaranız ile birlikte vermiş olduğunuz mail adresine gönderilecek. Bizlerle paylaşmış olduğunuz bilgiler sistemimizde kayıt altında tutulacak. Ayrıca lisans veya macro hakkında en ufak bir sorununuzda destek garantisi veriyoruz.

Ödeme yöntemleri nelerdir?

Şimdilik sadece EFT vela Havale yolu üzerinden ödeme kabul ediyoruz. İlerleyen günlerde bu seçenekleri geliştirmeyi planlamaktayız.

Nasıl kurulur?

Mailinize göndermiş olduğumuz tirelebeni.gms dosyasını,
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite XX¹\Draw\GMS
klasörüne kopyalamanız yeterli.

Ayrıca, problem yaşamanız halinde ekibimiz kurulum konusunda bilgisayarınıza bağlanıp yardımcı olacaktır.

¹ CorelDRAW'ın kullanmakta olduğunuz sürümü (örn X6)

Hesap Bilgileri

Banka: GARANTİ BANKASI A.Ş.
Hesap İsmi: Mahmut KEBİR
Şube Kodu: 736 - Sağmalcılar / İSTANBUL
Hesap No: 6638422
IBAN No: TR17 0006 2000 7360 0006 6384 22

Sipariş için lütfen bizimle iletişime geçin: 0 538 610 75 67
Her gün 09:00 - 20:00 saatleri arası hizmet vermekteyiz.

Referanslarımız:

Ömür boyu lisans sadece

240 TL + KDV

1 Kullanıcı
2 Kullanıcıya Kadar
3 Kullanıcıya Kadar
tirelebeni